Test Automatizace

QA každé firmy má společný cíl a tím je chybám předcházet. Je ovšem často dost prapodivné, jakým způsobem se o to snaží a jaké metodiky a nástroje pro své snažení využívají. Někteří testeři ani prakticky nevědí, co vlastně testují a jaké mají možnosti. Misí Test Automation Basecampu je rozšíření obzoru testera a jeho/její nasměrování na dráhu doménového specialisty.

Lektoři