Prometheus

Prométheus je moderní monitoringový nástroj a metrics server. Umožňuje sbírat metrická data z vaší aplikace a většiny komponent Vaší infrastruktury a nad těmito daty dělat grafy (v Grafaně) a alerty. Prométheus spadá pod CNCF, stejně jako Kubernetes.

Lektoři