NGINX

NGINX se používá jako reverse proxy server.

Lektoři