Věroš Kaplan

Jsem nájemný správce systémů a aplikací. Dohlížím na provoz a nasazení aplikací, snažím se ho připravit to tak, aby nasazování a údržba zabralo co nejméně práce. Navrhuji infrastrukturu pro aplikace, pomáhám s vývojem, nasazením a dohledem - ať už do cloudu nebo pro nasazení ve vlastní infrastruktuře. Věřím na DevOps přístup.

Moje kurzy